Wibes Mentor Program

Wibes Mentorprogram för företagare

Ordet mentor kommer från antikens Grekland. Odysseus son Telemachos uppfostrades av vännen Mentor.
Mentor är idag ett begrepp som beskriver en person som med hjälp av sin erfarenhet och kunskap stödjer och agerar bollplank för någon – en adept. Relationen mellan mentorn och adepten är alltid frivillig och utgår från adeptens situation och behov
Mentorskap bygger på förtroende, viljan att dela med sig och förmågan att ta till sig.

Wibes kombinerar mentorparet. Adeptens behov ligger till grund för valet av mentor, utifrån dennes kunskaper och erfarenheter. Även personliga egenskaper är viktiga i matchningen, detta för att man ska känna förtroende för varandra.

Målet för mentorperioden definieras av mentorparen och dessa mål ligger till grund för det fokuserade arbete som sedan sker mellan adept och mentor.

Under mentorperioden sker uppföljningar med adept och mentor.
Mentorskapet är på ideell basis.

För dig som adept

Genom Wibes mentorprogram får du en erfaren mentor. Ni arbetar tillsammans för att utveckla dig och ditt företag. Mentorn fungerar som ett bollplank i alla de olika frågor du som företagare har. Vare sig det handlar om uppstarts- eller utvecklingsprocess.

Som deltagande adept får du:
• En mentor som passar dig som person och den utveckling som företaget står inför
• Tillgång till Wibes mentor för stöd under mentorsperioden
• Inbjudan till nätverksträffar för att kompetensutveckla dig inom olika teman

För dig som mentor

Som mentor skall du vara en förebild som förmedlar kunskap och värderingar, och som bjuder på din erfarenhet och ditt kontaktnät.
Du är en god lyssnare som använder ett coachande förhållningssätt
Du skall ha intresse, engagemang och tid.

Som deltagande mentor får du:
• Vara med och skapa utveckling både för adept och företag
• Möjlighet att utvecklas i mentorrollen
• Lära dig nya branscher
• Inbjudan till nätverksträffar för kompetensutveckling inom olika teman

Vill du bli mentor eller adept? Fyll i ansökan nedan.

Jag vill bli MENTOR
Jag vill bli ADEPT

Ansökan om att bli Mentor i Wibes

Om du vill bli Mentor till någon av våra Wibes medlemmar så fyll i detta formulär och skicka in det till oss.

EkonomiFastighetsserviceFinansITJuridikHantverkMediaModeTeknikUtbildningPersonalVård

AffärsutvecklingDriva företagEntreprenörskapInköpKommunikationMarknadsföringPersonlig utvecklingPersonalProjektledningStyrelsearbeteSocial media

AnalytiskDriftigEntreprenörsandaFaktabaserade beslutFörtroendeingivandeFlexibelInitiativrikImpulsivKommunikationKreativFatta känslomässiga beslutLyssnandeMänniskokännareOrdningsamResultatinriktadStrategiskResultatinriktadStrukturerad

Läs vår Integritets- och Cookie Policy (GDPR) här.

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar de uppgifter som du har lämnat här enligt den nya lagen GDPR. Läs vår Privacy och Cookie Policy ovan för att se varför vi samlar in dessa uppgifter och vad de används till.

Ansökan om att bli Adept i Wibes

Om du vill bli Adept till någon av våra Mentorer i Wibes så fyll i detta formulär och skicka in det till oss.

AnalytiskDriftigEntreprenörsandaFaktabaserade beslutFörtroendeingivandeFlexibelInitiativrikImpulsivKommunikationKreativFatta känslomässiga beslutLyssnandeMänniskokännareOrdningsamResultatinriktadStrategiskResultatinriktadStrukturerad

Läs vår Integritets- och Cookie Policy (GDPR) här.

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar de uppgifter som du har lämnat här enligt den nya lagen GDPR. Läs vår Privacy och Cookie Policy ovan för att se varför vi samlar in dessa uppgifter och vad de används till.