Projektbeskrivning

Ann Brauner 

Ann Brauner Juristfirma

Jurist

Juristfirman Ann Brauner AB

Jag har varit anställd som bankjurist i drygt 20 år och arbetat med frågor som rör både affärsrätt och familjerätt. Under åren har jag hållit föredrag om vardagsjuridik i olika sammanhang i organisationer och föreningar.

Företagsmedlem.