Projektbeskrivning

Eva Möller

Bildkonstnär

Eva Möller, har tidigare arbetat som HR-chef, team och ledarutvecklare men har de senare åren succesivt växlat över till att ägna sig åt konst. Konsten har under många år varit en fritidssyselsättning men sedan 1 år är måleri hennes huvudsyssla.

Vinterhalvåret är Eva bosatt i Spanien men sommarmånaderna tillbringar hon i Stockholm och Dalarna.