Projektbeskrivning

Jessica Hjertén

Hjerténs Redovisningsbyrå

Ekonom

Hjertens Redovisningsbyrå

Jag driver Hjertens Redovisningsbyrå sedan många år tillbaka. Det är en digital redovisningsfirma med hög IT-säkerhet och effektivitet i bokföring, bokslut, inkomst- och företagsbeskattning, skatterådgivning, tax consultancy, etc.

Nagelkonstnär

Jag har utbildat sig till nagelkonstnär och gör utomordentligt vackra naglar.

Företagsmedlem.