Lena Malek2018-01-01T15:04:52+00:00

Beskrivning

Lena Malek

Arcus
Jobbutbildningar

Lenas företag Arcus hjälper och stöttar personer att hitta ett jobb eller en utbildning som matchar deras tidigare erfarenheter. De får stöd av en erfaren coach med stort kontaktnät och tillsammans tar de fram en plan hur personen ska gå tillväga för att hitta ett jobb eller en utbildning