Projektbeskrivning

Privatmedlem

Jag har lång arbetslivserfarenhet inom HR och lön. Jag har arbetat inom olika branscher och avtalsområden och med ett stort antal projekt vid systembyten och processförändringar. Under hösten 2017 satsar jag på egen verksamhet som konsult.

Huvudsaklig inriktning är;

  • uppdrag inom HR, lön och personaladministration.
  • projektledning/stödresurs vid systembyten inom HR området.
  • personaladministration, förändringsarbete och liknande.

2015 köpte jag en fastighet i Spanien och pendlar mellan Sverige och Spanien.

Kompetenser: Konsult, Payroll Manager, Chef Personaladministration

Utbildning: IHM Business School, inriktning ekonomi och verksamhetsstyrning. 3-årig Ek. gymnasium. Kurser inom arbetsrätt, beskattningsrätt, pensionsadministration och personalsystem.